Nasza misja

Misją naszego przedszkola jest wspomaganie rozwoju dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, duchowej, kulturowej i społecznej w specjalnie przygotowanym otoczeniu edukacyjnym z wykorzystaniem oryginalnego zestawu pomocy rozwojowych M. Montessori.

Staramy się ukierunkować drzemiący w dziecku potencjał oraz wspierać jego możliwości rozwojowe, by zbudować solidny fundament do dalszego rozwoju i życia we współczesnym świecie, tak, aby:

  • potrafiło samodzielnie dokonywać wyborów,
  • wzrastało w kontakcie z rzeczywistością, a nie jej substytutem czy wyobrażeniem,
  • dorastało w zamiłowaniu do porządku,
  • nie doświadczało negatywnego współzawodnictwa,
  • potrafiło podporządkować się zasadom i normom społecznym pod wpływem samodyscypliny, a nie zewnętrznego przymusu,
  • wzrastało w poczuciu własnej wartości niezależnie od kar, nagród i oceny nauczyciela,
  • wychowywało się w poszanowaniu dla pracy innych,
  • ukształtowało w sobie postawę tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi.

Pedagogika Montessori jest dla nas drogowskazem w wychowaniu dziecka odnosząc się z wielkim szacunkiem do pracy jaką musi ono wykonać w procesie dorastania.

Wrocławskie przedszkole Klub Krasnoludka to jedyne w swoim rodzaju miejsce gdzie w domowej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanych opiekunów mały człowiek odnajdzie najlepsze warunki do zabawy i nauki.