Montessori w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole odpowiada na potrzeby dziecka we wszystkich sferach:

Potrzeby fizjologiczne:

 • sen i odpoczynek -do dyspozycji dzieci jest specjalnie przygotowany kącik do odpoczynku, wyciszenia i czytania, a dla grupy Toddlers (2,5-3latka) specjalny czas na drzemkę,
 • jedzenie – dzieci powyżej 3r.ż. samodzielne nakładają posiłki, zgodne ze swoimi potrzebami i upodobaniami; porę śniadania wybiera dziecko, kiedy jest głodne (samoregulacja); dzieci są wspierane w trakcie posiłków i zachęcane do samodzielności,
 • potrzeba ruchu – dzieci mają możliwość swobodnego poruszania się po sali; przestrzeń dla nich przeznaczona jest bezpieczna, panują w niej jasno określone zasady; dzieci codziennie bawią się na podwórku lub wychodzą na spacery.
 • niezgłaszanie potrzeb fizjologicznych przez dziecko i noszenie pieluszki nie jest przeszkodą w przyjęciu dziecka do placówki.

Rozwój poznawczy:

 • w przedszkolu Montessori funkcjonuje nauczanie pośrednie, co oznacza, że dzieci uczą się w specjalnie przygotowanym otoczeniu, zgodnie z indywidualnym planem rozwojem, a rolą nauczyciela jest przygotowanie i prezentowanie materiału, wspieranie dziecka i obserwacja,
 • pomoce rozwojowe – są skonstruowane zgodnie ze znajomością wrażliwych faz zachodzących w rozwoju dziecka; dzieci wybierają interesujący je materiał, pracują indywidualnie lub w grupie; materiał rozwojowy zawiera element samokontroli, dzięki czemu dzieci mogą samodzielnie korygować błędy ucząc się bez presji i oceny zewnętrznej,
 • dziecko ma swobodny dostęp do pomocy rozwojowych, które dzięki swojej estetyce i specyfice zachęcają dziecko do dokonywania wyborów, zgodnie z tzw. wrażliwą fazą; materiał na półkach dzieli się na: życie praktyczne, sensorykę, matematykę, język i kulturę.

Potrzeby emocjonalne i społeczne:

 • komunikacja – oparta na prawdzie; nauczyciele porozumiewają się z dziećmi korzystając ze znajomości zasad ” komunikacji bez przemocy” i niezaprzeczania uczuciom, w przedszkolu panują reguły ułatwiające funkcjonowanie w grupie społecznej, jasne i logiczne, w salach możliwa jest swobodna komunikacja, dzieci zachęcanie są do samodzielnego rozwiązywania konfliktów,
 • rola w grupie rówieśniczej – dzięki grupom mieszanym wiekowo, dziecko w trakcie edukacji przedszkolnej ma możliwość doświadczania różnych ról społecznych – być najmłodszym jak i najstarszym w grupie, troszczyć się o dzieci młodsze i wejść w rolę tzw. małego nauczyciela; urodziny dziecka są wyjątkowym wydarzeniem w życiu grupy,
 • naśladownictwo – dziecko wchodzi w role dorosłych podczas praktycznych ćwiczeń dnia codziennego – zmywa, pierze, dba o ład i czystość, rozwijając małą motorykę i poczucie estetyki, korzysta ze szklanej lub ceramicznej zastawy,
 • dzielenie się osiągnięciami – dziecko poprzez własne działania i podejmowaną aktywność, ma możliwość zaprezentowania własnych pasji i inspirowania innych.

Wrocławskie przedszkole Klub Krasnoludka to jedyne w swoim rodzaju miejsce gdzie w domowej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanych opiekunów mały człowiek odnajdzie najlepsze warunki do zabawy i nauki.